Politika privatnosti

Podaci koji se pristupom na internet stranicu upisuju automatski, kao što su vrsta pretraživača, broj poseta, vreme provedeno na stranici/stranicama i slično, Pet butik d.o.o. ima pravo da koristiti radi ocene posećenosti internet stranice i unapređenja njenog sadržaja i funkcionalnosti. Pet butik d.o.o. može privremeno ili trajno da prekine, obustavi, izmeni ili suspenduje bilo koji deo sajta. Pet butik d.o.o. ne odgovara korisnicima ili trećoj strani za bilo koji aspekt funkcionisanja sajta. Pet butik d.o.o. ne preuzima odgovornost za eventualne greške i viruse, niti može da garantuje da će internet stranica non-stop biti dostupna i raspoloživa.

Sadržaj internet sajta Pet butik je zaštićen autorskim pravom koje pripada firmi Pet butik d.o.o. Beograd. Fotografije, video, tekst i ostali sadržaj koji se pojavljuje na stranicama internet sajta Pet butik isključivo su vlasništvo firme Pet butik d.o.o. Beograd. Pravo uređivanja, izbora i usklađivanja sadržaja takođe pripadaju firmi Pet butik d.o.o. Bez pismenog dopuštenja Pet butik d.o.o. zabranjen je download, javno prikazivanje, objavljivanje, menjanje, umnožavanje, reprodukovanje, distribuiranje i učestvovanje u prenosu ili prodaji sadržaja internet prodavnice Pet butik. Istovremeno je zabranjena izrada kopija, slanje i svaka druga vrsta upotrebe sadržaja stranica internet sajta Pet butik

X